Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov na spletnem mestu viralen.si

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Poslovno svetovanje, Boštjan Vidmar s.p., Žlebe 47, 1215 Medvode, matična številka 9128085000, davčna številka 93966440 (v nadaljevanju: upravljavec).

Upravljavec zasebne podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) oziroma v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo. Upravljavec skrbi, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranja njihovo zaupnost in celovitost ter preprečuje njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Boštjan Vidmar, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu podpora@viralen.si.

Namen obdelave osebnih podatkov

Upravljavec osebne podatke obdeluje v skladu z naslednjimi nameni:

  • pošiljanje brezplačnih, periodičnih obvestil za namene neposrednega trženja,
  • pošiljanje elektronske pošte, izvajanje plačil in spletnih storitev,
  • pošiljanje obvestil, ki se nanašajo na plačane storitve(spremembe, obvestila, posodobitve,…).

Vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo

Upravljavec zbira naslednje osebne podatke:

  • podatki o uporabniku spletnega mesta, ki jih vnese v uporabniški račun (ime, priimek, e-naslov, telefon);
  • podatki o IP naslovu uporabnika;
  • podatki, potrebni za plačilo storitev (ime in priimek plačnika, naslov plačnika, TRR, kartični podatki);
  • podatki o času uporabe spletnega mesta. 

Obdelovalci osebnih podatkov

Poleg upravljavca in njegovih zaposlenih, osebne podatke v njegov imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki upravljavcu nudijo podporne storitve, in sicer tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev ter obdelovalci, ki jih upravljavec angažira za zagotavljanje svojih storitev, kot na primer računovodski servis.

Prenos osebnih podatkov

Upravljavec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam. Upravljavec bo osebne podatke posredoval samo prej navedenim pogodbenim obdelovalcem ter v primeru suma kršitve splošnih pogojev tudi uradnim organom, ki bodo to od njega zahtevali. Upravljavec osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo razkrival ali prenašal v tretje države ali mednarodne organizacije.

Pravice posameznika

Uporabnik oziroma posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo lahko s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov upravljavca, zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos osebnih podatkov.

Uporabnik oziroma posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo lahko dane privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov upravljavca oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na spletnem mestu, na katerem je privolitev podal. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi posameznikove privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Od prejemanja sporočil in elektronske pošte se lahko uporabnik kadarkoli odjavi. To stori tako, da klikne na povezavo ‘Odjava’ v nogi elektronskega sporočila ali upravljavca kontaktira na  elektronski naslov podpora@viralen.si.

Hramba osebnih podatkov

Upravljavec bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako upravljavec obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zakonsko predpisan. V takšnih primerih upravljavec osebne podatke hrani v skladu z zakonom.

Veljavnost politike zasebnosti

Ta politika je objavljena na www.viralen.si. Dokument je bil zadnjič posodobljen dne 22. 9. 2022.