Zakaj je potrebno skupaj z razvojem podjetja paziti na njegove vrednote in kulturo?

ZA POSLUŠANJE KLIKNITE  Play

Kot ustanovitelj podjetja morate že od samega začetka vedeti, kdo ste, kdo je vaše podjetja in kje se vidite na trgu. Zato morate jasno definirati vrednote in kulturo podjetja, ki so izjemno pomembne za njegovo prihodnost.

Pozitivna kultura in močne vrednote odražajo poslanstvo podjetja in spodbujajo zavzetost vseh zaposlenih, ne glede na to, ali imate zaposlenih 10 ljudi ali pa 100 ljudi. Če so zaposleni srečni in zadovoljni, pa so tudi veliko bolje motivirani za delo in predani svojemu podjetju. V poplavi novonastalih podjetij in vedno večje konkurence, je kultura podjetja tista, ki uspešnejše organizacije loči od manj uspešnih.

Ne glede na velikost organizacije so vrednote podjetja bistvene za njegov uspeh

Izvajanje niza vrednot pomaga zaposlenim razumeti, kaj podjetje pomeni. Prav tako jim pove, kaj se od njih pričakuje in jih spodbuja, da delujejo na poseben način in sprejemajo poslovne odločitve, ki so v korist blagovne znamke. 

Če so vrednote podjetja pravilno izbrane, podpirajo cilje podjetja in izboljšujejo komunikacijo zaposlenih. Seveda pa vrednote ne bi smele izgledati nesmiselne. Zato je pomembno, da jih spoštujejo vsi, od vodstva podjetja do vseh zaposlenih.

Izpostavljamo:

Pomen kulture podjetja za širšo okolico

Beseda o slabi kulturi se hitro širi tudi zunaj podjetja. Zato podjetja s slabim ugledom sčasoma občutijo vpliv pri težjem zaposlovanju in rekrutiranju talentiranih kadrov. Takšna negativna kultura pa seveda lahko povzroči tudi težave z vašimi strankami in poslovnimi partnerji.

Zato je pomembno, da postanejo vrednote podjetja sestavni del poslovanja s strankami. Na takšen način bodo najbolje razumeli, kaj vas žene in kakšni so vaši cilji, hkrati pa vam bodo bolje zaupali.

Kultura podjetja ustvarja pozitivno delovno okolje

Za zaposlene je pomembno, da imajo vpliv na kulturo in vrednote podjetja. Zato spodbujajte povratne informacije in kritično razmišljanje, da lahko zaposleni brez strahu spregovorijo, ko z nečim v podjetju niso zadovoljni. Vrednote podjetja zaposlenim omogočajo, da razmišljajo izven svojih okvirjev, s čimer postanejo bolj strastni in produktivnejši, hkrati pa si vzamejo čas za nudenje pomoči drugim.

Nezdrava kultura lahko hitro negativno vpliva na vse zaposlene. Najpogosteje vodi v manjšo angažiranost in demotiviranost delovne sile. Zaposleni v takšnem okolju zagotovo ne bodo vztrajali na dolgi rok, če pa bodo, pa zagotovo ne bodo dovolj produktivni.

Vpliv pozitivnega okolja na zaposlene. vpliv negativnega delovnega okolja slabo vpliva na uspešnost podjetja

Kako vzpostaviti kulturo in vrednote podjetja, ki bodo odražale njegovo poslanstvo?

Če šele začenjate svojo poslovno pot, je pomembno, da se nekoliko ozrete tudi navznoter. Vzpostavljanje ustreznih vrednot podjetja se sčasoma odraža tudi v njegovi kulturi, zato je pomembno, da se tega lotite pravilno. 

V nadaljevanju vam predstavljam sedem nasvetov, kako lahko to storite čim bolj preprosto:

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Spodbujajte preglednost

Zaupanje je bistven del odnosa med delodajalcem in zaposlenim. Ko podjetje deluje transparentno, to pomeni, da svojim delavcem zaupate in jim pokažete, da cenite njihovo mnenje. S tem jim date vedeti, da ničesar ne skrivate, hkrati pa povečate zaupanje v podjetje, povezanost med sodelavci in zavzetost zaposlenih za delo.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Uvodni razgovor naj odraža kulturo podjetja

Dejstvo je, da vedno obstaja le ena priložnost za prvi vtis. Zato je ključnega pomena, da so že na uvodnem razgovoru jasno izražene vrednote podjetja. To je tudi priložnost, da novi zaposleni spozna kulturo podjetja in prepozna svojo vlogo v podjetju. Seveda pa morajo vsi na novo zaposleni sprejeti vrednote podjetja in jih naprej tudi širiti. Oblikujte priročnik za zaposlene ali pa jim preko objav na spletni strani podjetja ponudite možnost, da se s kulturo podjetjem poistovetijo.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Spodbujajte jasno komunikacijo

Povsem običajno je, da imajo podjetja vzpone in padce. In gradnja kulture podjetja v takšnih situacijah je še bolj pomembna. Nihče ne more vedeti, kaj prinaša prihodnost. Zagotovo pa drži, da v primerih, ko se delavci počutijo dobro, je manjša verjetnost, da bodo v nepredvidljivih okoliščinah ravnali panično. Jasna in konstruktivna komunikacija spodbuja vse zaposlene, da lahko premikajo meje in zaupajo v vizijo podjetja tudi takrat, ko situacija na trgu ni ravno spodbudna.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Bodite strastni

Nepogrešljiva lastnost vsake delovne sile je zagotovo njena strast in predanost podjetju. Zaradi tega zaposleni lažje razumejo poslovne cilje podjetja in so zato dovolj ambiciozni, da si prizadevajo za uspešno opravljen posel. Za strastne delavce je značilna močna medsebojna komunikacija, pri čemer pa je pomembna lastnost tudi poslušanje ljudi okoli sebe in pravilno ukrepanje na podlagi različnih mnenj. S tem se med sodelavci vzpostavita spoštovanje in zaupanje, to pa spodbuja timsko delo, sodelovanje in inovativnost.

Izpostavljamo:

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zaposleni naj se počutijo vredne

Vsi zaposleni, ki dobro razumejo vrednote podjetja, ne delajo zgolj samo za plačo, ampak se počutijo kot del nečesa večjega. Tisti, ki verjamejo v kulturo podjetja, bodo storili vse, da zaščitijo ugled blagovne znamke, hkrati pa zaščitili podjetje pred morebitnimi težavami. Zato je pomembno, da imajo zaposleni svoj glas. Tisti, ki se počutijo vredne, se ne bojijo predlagati in sodelovati, podporno delovno okolje pa je idealno za razvoj inovativnosti.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Vrednote naj bodo razumljive

Pri oblikovanju vrednot se izogibajte žargonu in nenavadnim besednim zvezam. Ti pogosto ne izražajo kulture podjetja na pravilen način. Zato jasno sporočite vrednote podjetja in poskrbite, da se odražajo v vsakodnevnem dogajanju v podjetju, od pisanja v elektronskih sporočilih do obnašanj med zaposlenimi v stresnih situacijah.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Vrednote oživite

Ko prilagajate vrednote ali pa vzpostavljate nove, je pomembno, da jih dejansko tudi zaživite na svojem delovnem mestu. Vse spremembe objavite in poskrbite, da vsi zaposleni dobro razumejo vpliv, ki ga bodo imele nove oziroma izboljšane vrednote. Pri tem je pomembno, da ste do zaposlenih iskreni, saj jih bodo le tako tudi oni vzeli za svoje.

Marsikomu se vzpostavljanje kulture podjetja zdi odvečno in zamudno delo, vendar se morate zavedati, da vaše zgodnje odločitve močno vplivajo na kulturo podjetja še vrsto let. Poleg jasne strategije, razvoja in financiranja je kultura podjetja ključnega pomena za uspešnejšo poslovno pot. 

Kultura podjetja pa jasno opredeljuje tudi delovno okolje in brez tega podjetja težko razumejo, kaj je njihovo pravo poslanstvo. Vzpostavitev vrednot je prvi korak k pristnemu delovnemu okolju in odlična priložnost, da izkoristite vse poslovne koristi, ki jih ta ponuja.

Viri:

Izpostavljamo:

Recommended Posts