SMART cilji – Kako si začrtati in doseči cilje.

Cilji so del našega življenja – tako na osebnem kot tudi na poslovnem področju. So nekakšno vodilo, ki nam daje občutek smeri, motivacije in jasne osredotočenosti. Vendar pa je ob tem ključnega pomena, kakšne cilje si določimo – SMART cilji so nam pri tem lahko v izjemno veliko pomoč.

Kaj so SMART cilji in kako jih določiti?

SMART cilji so zagotovilo, da so dosegljivi v določenem časovnem okviru, zato morajo biti premišljeno opredeljeni. SMART je kratica za tiste ključne elemente, ki jih mora imeti vsak dobro opredeljen cilj. In kako nam lahko ta kratica pri tem pomaga?

Specific (specifičen cilj)

Pri določanju ciljev morate biti natančni in jasni. Predvsem morate vedeti, kaj želite doseči, kdo je za to odgovoren, kako boste to dosegli, kje in zakaj sploh želite doseči ta cilj.

Measurable (merljiv cilj)

• Količinska opredelitev ciljev olajša spremljanje napredka, na podlagi tega pa boste natančno vedeli, kdaj ste dosegli cilj. Zato si morate odgovoriti na vprašanji: koliko in kaj je vaš pokazatelj napredka?

Achievable (dosegljiv cilj)

Vsak cilj morat biti realno postavljen in dosegljiv. Zato se na tej točki vprašate, ali je to res nekaj, kar bi lahko vi in vaš celoten team sodelavcev tudi dosegli. Pri tem je potrebno upoštevati predvsem vse omejitve, ki bi vas lahko na poti ovirale. To so lahko slabi materialni pogoji, finančna sredstva in še kaj.

Izpostavljamo:

Realistic (realističen, relevanten cilj)

Vedeti morate, da ni nujno, da je vsak visok cilj sam po sebi nerealističen. Bistveno je, da se moramo za cilj sicer potruditi, ne sme pa biti za nas nemogoč. Doseganje izbranega cilja mora prinesti resnično korist, zato je s tega vidika mišljeno tudi, da je cilj relevanten.

.

Timely (časovno omejen cilj)

Dobo postavljeni cilji imajo vedno omejen rok, do kdaj jih je potrebno doseči. Brez časovne omejenosti ni občutka nujnosti, s tem pa se lahko hitro pojavi manjša motivacija za dosego cilja.

Kako doseči SMART cilje?

Sedaj, ko ste določili specifične, merljive, dosegljive, relevantne in časovno omejene SMART cilje, prihaja naslednji izziv – kako jih doseči? Tudi za to vam priporočamo kar nekaj ukrepov:

1. Cilje si zapišite
Bistveno je, da tiste cilje, ki ste si jih določili, tudi zapišete. To bo vaš najboljši opomnik, na podlagi katerega boste vedno vedeli, za kaj si prizadevate.
2. Redno spremljajte napredek pri doseganju cilja
Verjetno vsi poznate val navdušenja, ki ga občutimo, ko se lotevamo nečesa novega. Na žalost pa se pogosto zgodi, da tudi hitro zbledi. Težko boste dosegli postavljene cilje kar čez noč, zato je pomembno, da redno spremljate svoj napredek in preverjate, ali ste še vedno na pravi poti. V ta namen vam priporočamo, da imate s sovjimi sodelavci redne tedenske sestanke, na katerih analizirate preteklo delo, hkrati pa ostanete motivirani.
3. Proslavite tudi majhne dosežke
Prepoznavanje majhnih zmag in posebnih mejnikov na poti do končnega cilja vas lahko vedno vodi v pravo smer. Zato vsak takšen majhen dosežek proslavite, zaradi česar boste poskrbeli za višjo motivacijo vas in vaših sodelavcev.

Vedeti moramo, da določitev SMART ciljev ne opredeljuje tega, kako jih boste dosegli. Za to morate uporabiti različne strategije in naloge. Zagotovo pa velja, da vas SMART cilji neprestano spodbujajo in motivirajo ter vam neprestano dajejo občutek prave smeri.

Viri:

  • Viri slik: Envato elements ter Pixebay
  • https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/smart-goal/
  • https://www.atlassian.com/blog/productivity/how-to-write-smart-goals
Izpostavljamo: