Splošni pogoji uporabe spletnega mesta viralen.si

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnega portala viralen.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, št. 53/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo, 19/15 in 189/21 – ZDU-1M), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Opis storitve

viralen.si je spletni portal, na  katerem se nahajajo različne vsebine s področja podjentištva in oglaševanja.

Osnovni pojmi

Ponudnik je spletni portal viralen.si na spletnem mestu www.viralen.si, ki je v upravljanju samostojnega podjetnika  Poslovno svetovanje, BOŠTJAN VIDMAR S.P., ki upravlja s spletno stranjo ter omogoča uporabniku povezavo z izbrano spletno vsebino.

Upravljalec osebnih podatkov je podjetje BOŠTJAN VIDMAR S.P.

Osebni podatki so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljujeta ZVOP-1 in GDPR  oziroma ostala veljavna slovenska in evropska zakonodaja.

Spletno mesto je spletna stran www.viralen.si.  

Obiskovalec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki obišče spletni portal na spletnem mestu. Podatki obiskovalca spletnega mesta se  shranjujejo v sistemu ponudnika v kolikor obiskovalec vpiše svoje osebne podatke.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je naročnik oziroma kupec vsebin na spletnem portalu.

Plačljive vsebine na spletnem portalu viralen.si (v nadaljevanju ”spletni portal”) gostujejo na spletni platformi www.kajabi.si in so dostopne na spletnem naslovu www.sola.viralen.si

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletnega mesta, plačljive vsebine in pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom.

Splošni pogoji so vedno dostopni na spletni strani www.viralen.si.

Ponudnik lahko brez predhodne najave splošne pogoje spremeni oziroma dopolni z novimi določbami. Priporočljivo je, da se uporabnik pred registracijo in nakupom plačljivih vsebin seznani s splošnimi pogoji. Ob spremembi splošnih pogojev poslovanja bo spremenjen tudi datum sprejetja.

Uporabnik z uporabo spletnega mesta ali z registracijo na spletnem portalu sprejema splošne pogoje, ki veljajo v tistem trenutku in hkrati soglaša z vsemi določbami splošnih pogojev.

Uporaba spletnega mesta

Z uporabno spletnega mesta viralen.si uporabnik sprejema vse navedene splošne pogoje. Z uporabo spletnega mesta uporabnik izjavlja, da je prebral in razumel določila teh pogojev ter da se z njimi strinja. Če se uporabnik ne strinja s pogoji in določili tega spletnega mesta in ne želi, da ga zavezujejo, ga ponudnik naproša, da spletnega mesta ne uporablja in ne prenaša gradiva ali vsebine.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik ne daje nobenih posrednih ali neposrednih zagotovil glede točnosti, popolnosti, pravočasnosti ali zanesljivosti gradiva in vsebin ali kakršnih koli informacij na tem spletnem mestu, čeprav velja, da so vsi podatki in gradiva na tem spletnem mestu zanesljivi. Z uporabo tega spletnega mesta ali z zanašanjem na katero koli gradivo ali informacije na tem spletnem mestu uporabnik sam prevzame vsa tveganja in odgovornost, ki izhajajo iz uporabe ali zanašanja na informacije, ki se nahajajo na tem spletnem mestu. Ponudnik ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, vključno z, vendar ne omejeno na kakršno koli neposredno, posredno, posebno, posledično, naključno ali drugo škodo, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta ali katerekoli storitve, ki je na voljo na tem spletnem mestu ali v povezavi z njim. Z branjem splošnih pogojev uporabnik soglaša, da spletno mesto uporablja na lastno odgovornost. Ponudnik ne zagotavlja, da bo delovanje spletnega mesta neprekinjeno ali brez napak.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Vse informacije, besedila, video, avdio in slike, ki jih vsebuje spletno mesto, torej vsa vsebina spletnega mesta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Do gradiva lahko uporabnik dostopa in ga uporablja samo za osebne in izobraževalne namene. Gradiva uporabnik ne sme reproducirati, distribuirati, javno izvajati, javno prikazovati, spreminjati ali ustvarjati izpeljanih del, razen če pridobi izrecno soglasje ponudnika oziroma imetnika avtorskih pravic. Če uporabnik natisne gradivo, ki ga najde na spletnem mestu, mora na vse kopije vključiti obvestilo o avtorskih pravicah.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, matična številka);
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta);
 • bistvene značilnosti storitev;
 • dostopnost storitev (vsaka storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bila dostopna v razumnem roku);
 • pogoji izvršitve storitve;
 • vse cene bodo jasno in nedvoumno določene, razvidno bo prikazano ali že vsebujejo davke;
 • način plačila;
 • časovno veljavnost ponudbe;
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop;
 • pojasnilo postopka v primeru pritožbe, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.

Dostopnost spletnega mesta

Spletno mesto je praviloma dostopno 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem platforme, na kateri gostujejo plačljive spletne vsebine, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa. Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank ter višje sile Začasna nedostopnosti spletnega mesta uporabnika ne upravičuje do morebitnega znižanja kupnine ali morebitne odškodnine.

Način dostopa do spletnega mesta

Način dostopa do plačljivih vsebin na spletnem mestu je tak, kot je določen v navodilih za sklenitev naročnine oziroma nakup posameznih storitev na spletnem mestu. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi spletnega mesta bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnem mestu.

Do brezplačnih vsebin uporabnik dostopa z dostopom na spletno mesto na spletnem naslovu  www.viralen.si, do plačljivih vsebin pa uporabnik dostopa z registracijo, uporabniškim računom in plačilom storitev, na spletnem naslovu www.sola.viralen.si.

Ponudba storitev

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba storitev ažurira in spreminja pogosto in hitro. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh.

Ponudnik na spletnem portalu ponuja plačljive storitve on-line tečajev in drugih vsebin za registrirane uporabnike, in sicer v obliki neprekinjenega dostopa z mesečnim plačilom,  omejenega dostopa z enkratnim plačilom ali osebnega svetovanja.

Uporaba plačljivih vsebin

Uporaba in dostop do plačljivih vsebin na spletnem mestu sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v zgoraj navedenih primerih. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab splošnih pogojev omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin na posamezni uporabniški račun.

Za uporabo plačljivih vsebin na spletnem mestu mora uporabnik dopolniti 15 let. Plačljive spletne vsebine so namenjene izključno lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo. Ponudnik ne daje soglasja za prijavo drugih oseb oziroma morebitne preusmeritve uporabniškega računa. Uporaba storitev in vsebin na spletnem mestu ni dovoljena za kakršne koli nezakonite namene.

Uporabniški račun

Dostop do plačljivih vsebin je na voljo registriranim uporabnikom spletnega mesta. Uporabnik oziroma naročnik, ki je ustvaril račun na spletnem mestu mora skrbno hraniti svoje uporabniško ime in geslo. Za uspešno registracijo je potreben veljaven elektronski naslov. Da bi preprečil zlorabo svojega uporabniškega računa, mora imeti uporabnik nadzor nad napravami, s katerimi preko uporabniškega računa dostopa do spletnega mesta, zato naj svojega uporabniškega imena in gesla ter informacij, povezanih s plačljivimi storitvami, ne deli s tretjimi osebami.

Če ponudnik ugotovi, da se uporabnikov račun deli s tretjimi osebami ali da prihaja do kakršnihkoli podobnih zlorab računa, lahko nemudoma ukine uporabniški račun brez opozorila. Lastnik uporabniškega računa odgovarja za verodostojnost informacij, ki jih zagotavlja v zvezi z njegovim uporabniškim računom. V prizadevanju, da se prepreči zloraba uporabnikovega računa, blagovne znamke ponudnika in njegove lastnine, si ponudnik pridržuje pravico do ukinitve oziroma zamrznitve uporabniškega računa.  

Plačljive vsebine na spletnem mestu

Plačljive vsebine, ki jih ponudnik ponuja na spletnem mestu:

 • vsebine, za katere je potrebno skleniti naročniško razmerje z mesečno obveznostjo plačila;
 • dodatne vsebine z enkratno obveznostjo plačila;
 • osebno svetovanje z obveznostjo vsakokratnega plačila;

Ponudnik na spletnem mestu ponuja plačljive vsebine, za katere je potrebno skleniti naročniško razmerje, ki omogoča neomejen dostop do vsebin na spletnem mestu in za katere uporabnik plačuje mesečno naročnino. Do teh vsebin uporabnik neomejeno dostopa, dokler ima sklenjeno naročniško razmerje in poravnane vse obveznosti. Ponudnik za znesek mesečne naročnine uporabniku vsak mesec pošlje račun v elektronski obliki, in sicer na elektronski naslov, ki ga uporabnik uporablja za dostop do svojega uporabniškega računa. Obračunsko obdobje v naročniškem razmerju traja 30 dni, storitev se obračunava vsakih 30 dni od datuma prvega nakupa..

Ponudnik na spletnem mestu ponuja tudi dodatne vsebine, ki ob enkratnem plačilu uporabniku omogočajo dostop v trajanju  1 leta. Dodatne storitve lahko uporabnik proti plačilu koristi ob sklenjenem naročniškem razmerju ali brez njega. Ponudnik za dodatne storitve uporabniku pošlje račun v elektronski obliki, in sicer na elektronski naslov, ki ga uporabnik uporablja za dostop do svojega uporabniškega računa.

Ponudnik na spletnem mestu ponuja tudi storitev osebnega svetovanja. Z nakupom osebnega svetovanja uporabnik na spletnem mestu rezervira termin on-line osebnega svetovanja s ponudnikom v trajanju 60 min. Osebno svetovanje lahko uporabnik koristi poleg drugih spletnih vsebin ali samostojno. Ponudnik za osebno svetovanje uporabniku pošlje račun v elektronski obliki, in sicer na elektronski naslov, ki ga uporabnik uporablja za dostop do svojega uporabniškega računa.

Vse cene vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen, če je izrecno napisano drugače.

Načini plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • elektronsko plačilo s plačilnimi karticami (Mastercard, Visa …);
 • kripto valute – še ni omogočeno;
 • PayPal – še ni omogočeno;
 • z neposrednim bančnim nakazilom (UPN obrazec);

Ponudnik uporabniku izda račun na trajnem in/ali elektronskem mediju, z razčlenjenimi stroški. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in uporabniku posredovana na elektronski naslov, ki ga je vpisal ob registraciji ali nakupu.

Naročniško razmerje

Uporabnik ob sklenitvi naročniškega razmerja izbere način plačila. Če izbere elektronsko plačilo s plačilnimi karticami, se mu znesek mesečne naročnine obračunava avtomatično, po plačilu pa vsak mesec prejme račun na elektronski naslov, kot je navedeno zgoraj. Če uporabnik izbere plačilo z neposrednim bančnim nakazilom (UPN obrazec), ponudnik uporabniku na elektronski naslov iz uporabniškega računa vsak mesec posreduje račun in v njem določi rok za plačilo mesečne naročnine. V primeru, da  z izbranim plačilnim sredstvom ni možno izvesti plačila ali da uporabnik računa ne poravna v roku, bo ponudnik uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva za izterjavo dolgovanih zneskov.

Po sklenitvi naročniškega razmerja lahko uporabnik naročniško razmerje s ponudnikom kadarkoli odpove. Uporabnik naročniško razmerje odpove v nastavitvah svojega uporabniškega računa ali tako, da željo po prekinitvi naročniškega razmerja ponudniku pisno sporoči na elektronski naslov podpora@viralen.si.

S sklenitvijo naročniškega razmerja uporabnik neomejeno dostopa do kupljenih vsebin na spletnem mestu. V primeru prekinitve naročniškega razmerja ali neplačila zapadlega zneska mesečne naročnine ponudnik uporabniku ne bo več omogočal dostopa do plačljivih vsebin na spletnem mestu, do katerih je možen dostop znotraj naročniškega razmerja.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa osebnih podatkov, shranjenih osebnih podatkov ter zaščito spletnih plačil.

Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic ponudnik lahko preverja informacije, povezane z naročilom kupca.

Kršenje splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom spletnega mesta, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih in ne plačljivih vsebin, tudi če so storitev plačali. Ponudnik si pridržuje pravico trajno onemogočiti dostop uporabnikom spletnega mesta, ki namerno ali iz hude malomarnosti kršijo splošne pogoje, delujejo v nasprotju z njimi ali posredujejo svoje geslo ali uporabniško ime tretjim osebam. Če uporabnik spletnega mesta s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršnokoli škodo, je zanjo odškodninsko in kazensko odgovoren. Uporabnik spletnega mesta z uporabno spletnega mesta soglaša, da ponudnik spletnega mesta na utemeljeno zahtevo državnega organa posreduje podatke o uporabniku, s katerimi razpolaga, kar vključuje tudi morebitne osebne podatke.

Sprememba splošnih pogojev

Ponudnik lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje uporabe spletnega mesta in plačljivih storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave. Ponudnik  bo o vseh spremembah in novostih obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni splošni pogoji.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo in se po vseh močeh trudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. V ta namen ima ponudnik določeno osebo, s katero se lahko uporabnik v primeru težav poveže, in sicer po elektronski pošti, na elektronskem naslovu podpora@viralen.si.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo po svojih najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev vseh morebitnih sporov.

Uporaba prava

Za presojo pravnih razmerij v zvezi s temi splošnimi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije. V primeru spora med uporabnikom in ponudnikom je izključno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Kontakt

Poslovno svetovanje, Boštjan Vidmar s.p., Žlebe 47, 1215 Medvode, matična številka 9128085000, davčna številka 93966440, pomoč, pritožbe in reklamacije: podpora@viralen.si