Kreativnost pri oglaševanju v športu

V Reviji  ŠPORT, ki jo izdajata Fakulteta za šport in Olimpijski komite Slovenije, je bil v decembru objavljen moj strokovni članek v soavtorstvu z Vojkom Vučkovićom, prof. šp. vzg., z naslovom Kreativnost pri oglaševanju v športu

Izvleček

V današnjem času nas povsod spremljajo oglasi, tudi v športu. V prenasičenosti oglaševalskega prostora je težko narediti kreativen oglas. Vendar je pomembno, da ima slika ali video, s katerim bomo po- skušali pritegniti pozornost potencialnih uporabnikov, na spletu za čim manj de-narja čim večji doseg. Zato smo se osre-dotočili na priporočila za pripravo slikov- nega ter videogradiva za uspešen oglas na digitalnih kanalih.

Objavljeno v: Revija ŠPORT (https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/zaloznistvo/revija-sport/),  številka 2-4, letnik 2021.
Avtorji:

  • Boštjan Vidmar
  • Vojko Vučković, prof. šp. vzg., mag. posl. ved
    Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Izpostavljamo: