Kako spoznati talenta v vašem podjetju, ga nadgraditi in obdržati?

ZA POSLUŠANJE KLIKNITE   Play

Ustrezno upravljanje s človeškimi viri je ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Za najuspešnejša podjetja je značilno, da imajo izjemno sposobnost prepoznavanja talentov, njihovega razvoja in maksimalne izkoriščenosti, ki v celoti zadovolji potrebe podjetja. 

Eden od ključnih segmentov strategije človeških virov (HR) je tudi prepoznavanje talentov in ustrezno upravljanje z njimi. To je edini način, da talent maksimalno izkoristimo v prid podjetja, ga nadgradimo in ga obdržimo.

Kaj je talent in zakaj je njegovo prepoznavanje tako pomembno?

Pojem talent naletimo na različnih področjih, najpogosteje pa ste nanj naleteli verjetno na področju športa in glasbe. Nanj pa naletimo tudi v poslovnem svetu in z njim označujemo izjemno nadarjen kader ljudi, ki od ostalih izstopa po svojih nadpovprečnih sposobnostih.

V človeški naravi je, da vsakdo želi ob sebi imeti nadarjene ljudi. Vendar če z njimi ustrezno ne upravljamo, je lahko to za podjetje škodljivo. Pravočasno prepoznavanje talentov je zato ključnega pomena za vsako podjetje. 

To je edini način, da talentom v svojem podjetju nudite dovolj priložnosti za dokazovanje, s tem pa razvijate tudi njihove izjemne sposobnosti. Prepoznavanje talentov omogoča sprejemanje različnih HR strategij, s katerimi boste talente zagotovo lažje obdržali.

Izpostavljamo:

Kako najhitreje prepoznate talent?

Talent v sebi združuje vsoto različnih sposobnosti, spretnosti, znanj, izkušenj, inteligence, presoje, odnosa, značaja in zavzetosti. Pri tem pa ne smemo pozabiti še na sposobnost za učenje in rast. Pogosto se dogaja, da je najboljša oseba že v podjetju, pa tega vodstvo enostavno ne prepozna. Zato je za odkrivanje talentov ključnega pomena odkrivanje kompetenc, ki jih ima kader v podjetju.

Z odkrivanjem kompetenc boste dobili natančen vpogled v znanje in veščine kadra, kar vam omogoča zapolnjevanje položajev znotraj podjetja. Za ugotavljanja kompetenc zaposlenih uporabljajo podjetja različne HR analize. V ta namen se uporabljajo različni vprašalniki, ki merijo vodstvene lastnosti posameznikov in strokovne sposobnosti ter razna psihološka testiranja.

.

Talente je mogoče prepoznati tudi na podlagi predlogov vodje, ki imajo običajno najboljši vpogled v sposobnosti in lastnosti zaposlenih v podjetju in letnih razgovorov.

Kako obdržati talent v svojem podjetju?

Podjetja z namenom višje donosnosti in ohranjanja konkurenčnosti vedno bolj posegajo po HR upravljanju s talenti. Ta obsega različne strategije, s katerimi podjetje pridobiva talente, jih razvija in ima tudi jasne strategije, s katerimi jih skušajo obdržati v podjetju.

Eden od vzrokov za neuspešno poslovanje podjetja je zagotovo kopičenje talentov, zato je potrebno izbrati ustrezne HR strategije za upravljanje s talenti. Te njihovega kopičenje ne le preprečujejo, ampak omogočajo njihovo maksimalno angažiranje in nenehno napredovanje. Da pa boste to dosegli, je potrebno upoštevati nekaj pomembnih dejavnikov:

  • Zavedati se je potrebno, da mobilnost talenta ne pomeni zgolj napredovanje po lestvici uspešnosti navzgor, ampak lahko nekoga prestavimo tudi v drugo poslovno skupino ali hčerinsko podjetje. Na mobilnost talentov je potrebno gledati kot rešetka in ne kot lestev. V prvem koraku talent povabimo k sodelovanju, nato pa je potrebno poskrbeti za njihovo napredovanje in izpopolnjevanje na različnih področjih.
  • Talent ne omejujte zgolj na en oddelek ali skupino ljudi. Talenti so maksimalno izkoriščeni le takrat, ko so zaposleni v različnih vlogah, s tem pa se tudi sodelovanje med posameznimi oddelki močno okrepi. To prinaša ogromno prednosti, med katerimi je zagotovo ta, da je kader v uspešnih podjetjih vedno dobro pripravljen na spremembe na trgu. Te zanje predstavljajo izziv in priložnost za novo poslovno pot, ne pa nekaj nenormalnega in neobičajnega.
  • Razvoj talentov se mora osredotočati na sistem nasledstev voditeljev v prihodnosti, zato mora vključevati izkustveno učenje, možnost vpogleda v organizacijo in krepitev posameznikovega razumevanja strateških izzivov. Načrtovanje nasledstev podjetjem omogoča kader, ki bo sposoben v prihodnosti prevzeti najpomembnejše funkcije in ključne položaje v podjetju.

Nove poklicne priložnosti in poslovni izzivi so zagotovo med tistimi dejavniki, zaradi katerih bo talentiran kader ostal v podjetju, saj je to odličen način za doseganje novega znanja. Nenehno razvijanje talentov pa podjetjem omogoča hitrejše odzivanje na spremembe in ohranja agilno vodenje, ki je usmerjeno v prihodnost.

Izpostavljamo: